Anttolan aluejohtokunta, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Anttolan aluejohtokunnan kannanotto Mikkelintien ja Taipaleentien kuntoon

MliDno-2019-709

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan Mikkelintie ja Taipaleentie ovat huonossa kunnossa. Tien pintaan on syntynyt syviä uria, joihin kertyy vesi ja jotka vaikuttavat tien ajettavuuteen. Lisäksi teillä on kuoppia, jotka tekevät tiellä ajamisesta turvatonta. Anttolan aluejohtokunta on saanut teiden kunnosta paljon palautetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungille ja Etelä-Savon Ely-keskukselle, että Taipaleentie ja Mikkelintie kunnostetaan pikaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi Anttolan aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungille, että opastus uusille terveydenhoitopalveluille ja laboratorioon Rauhantien kautta päivitetään ja samalla poistetaan vanhentuneet terveysaseman opasteet.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, infra-aluepalvelut/Maini Väisänen

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.