Anttolan aluejohtokunta, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Anttolan Mikkelintien bussipysäkkien kunnostaminen

MliDno-2019-709

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelintiellä on useampi linja-autojen pysäkki. Ainoastaan yhdessä pysäkissä on katos. Tämä ainoa Mikkelintien varrella oleva katos on vanha vanerinen katos, joka on huonokuntoinen.

Mikkelintien pysäköintikatokset olisi syytä uusia ja niitä lisätä muillekin pysäkeille. Suomen sääoloissa katos bussipysäkillä on tärkeä lisä. Oppilaita Mikkelintien bussipysäkeiltä nousee paljon kyytiin. Lisäksi huonokuntoiset katokset ovat turvallisuusriski.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää Etelä-Savon Ely-keskukselle, että Mikkelintielle lisätään ja uusitaan katoksia bussipysäkeille. Aluejohtokunnan toiveena on, että katokset olisivat samankaltaisia maitolaiturityyppisiä ratkaisuja kuin kantatien 62 varrella olevat bussikatokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.