Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Vuoden 2015 nuori anttolalainen

MliDno-2015-1897

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta palkitsee vuoden anttolalaisen nuoren. Palkinnon voi saada merkittävästä kulttuuri- tai liikuntasuorituksesta, esimerkillisyydestä tai muusta palkitsijan hyväksymästä teosta. Palkittava voi vuoden 2015 aikana täyttää enintään 25 vuotta.

Palkinnon saajaa voivat ehdottaa yksityiset henkilöt, järjestö tai koulu. Valitsija voi valita saajan myös ehdotusten ulkopuolelta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Ilmoitus laitetaan 5.10.2015 mennessä Anttolan Sanomiin ja ehdotukset valittavasta nuoresta 30.10.2015 mennessä. Valinta julkaistaan joulukauden avauksessa 11.12.2015.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.