Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tiedoksi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Kaupunginhallitus 17.8.2015 § 239
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta Anttolan aluejohtokunnan 16.6.2015 tekemiin päätöksiin.

2. Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto kokoontuu Anttolan palvelukeskuksessa tiistaina 6.10.2015. Ennen kokousta pidetään avoin tilaisuus anttolalaisille vanhuksille. Aluejohtokunta kustantaa tilaisuuden kahvituksen.

3. Talousarvion toteutuma 15.9.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.