Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kesäkauden tapahtumat Anttolassa vuonna 2016 ja niiden järjestelyt

MliDno-2015-1895

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta keskusteli elokuun kokouksen yhteydessä vuoden 2015 kesäkauden tapahtumista. Keskustelun tuloksena todettiin tarpeelliseksi suunnitella tulevan vuoden kesätapahtumat riittävän ajoissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

 Aluejohtokunta kutsuu koolle yhdistykset, yhteisöt, jotka suunnittelevat kesän tapahtumia Anttolassa kesälle 2016.  Ajankohta sovitaan kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunta päättää kutsua koolle yrittäjät ja muut yhteisöt tiistaina 27.10.2015 klo 18.00 Anttola-talolle. Aluejohtokunta tarjoaa läsnäolijoille kahvit. Tapahtumasta ilmoitetaan Anttolan kotisivuilla ja lisäksi lähetetään kutsukirje paikallisille yrityksille ja yhteisöille.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.