Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Vuoden 2018 strategisten hankkeiden tilanne, Anttolan satama-alueen kokonaissuunnitelman eteneminen

MliDno-2018-221

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan sataman kokonaissuunnitelman laatiminen on yksi Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2018 strategisista hankkeista. Mikkelin kaupungin tekninen toimi järjesti 12.6.2018 keskustelutilaisuuden hankkeen tiimoilta kutsumalleen, suunnittelutyöhön osallistuvalle joukolle. Oheismateriaalina keskustelutilaisuuden muistio osanottajalistoineen.

Anttolan satama-aluetta koskeva kokonaissuunnitelma tulee tehdä syksyn aikana, jotta se toimisi pohjana kaavoitukselle ja kaupungin suunnitelmille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Päätösesitys kokouksessa.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Valmistelutyöryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä ja vie asiaa eteenpäin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.