Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Tiedoksi

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveysalan järjestöjen tuki ry kutsuu Anttolan aluejohtokunnan 5.9.2018 järjestettävään yhteistyöpäivään. Kutsu liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.