Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Talouden seuranta 2018, Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2018-1734

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi Anttolan aluejohtokunnan ajantasainen taloustilanne. Oheismateriaaleina Anttolan aluejohtokunnan talousraportti ja tositepäiväkirja ajanjaksolta tammi-heinäkuu 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.