Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Muutos valmistelutyöryhmän kokoonpanossa

MliDno-2017-1863

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnan tulee valmistella toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Työtä tekemään nimetään valmistelutyöryhmä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Aluejohtokunta nimeää valmistelutyöryhmän.

Päätös

Aluejohtokunta päätti nimetä valmistelutyöryhmään puheenjohtaja Maija-Liisa Paanasen, varapuheenjohtaja Matti Kiljusen ja sihteeri Lotta Leinosen.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnan jäsen Lotta Leinonen luopuu valmistelutyöryhmän jäsenyydestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta valitsee uuden valmistelutyöryhmän jäsenen Lotta Leinosen tilalle.

Päätös

Suvi Salonranta valittiin valmistelutyöryhmän jäseneksi Lotta Leinosen tilalle.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.