Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat,​ mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Maitokärrit viedään säilytykseen Anttolanhoviin.

Anttolan MLL:n sekä Anttolan aluejohtokunnan yhteistyönä hankkima liukumäki on varastoituna. Anttolan aluejohtokunta esittää liukumäen asentamiseta koulun pihalle. Asennus sekä ylläpito siirtyy sovitusti Mikkelin kaupungille.

Anttolan aluejohtokunta on kiinnittänyt huomiota Lotjasaaren sekä venelaiturien huonoon kuntoon, myöskin käyttäjiltä sekä paikallisilta on tullut paljon palautetta. Anttolan aluejohtokunta esittää kaupungin tekniseen toimeen, että tekninen toimi valvoo täyttyykö sopimusehdot Navion kanssa. Tiedoksi Mikkelin kaupungin tekninen toimi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.