Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Esitys ongelmajätekeräyksen järjestämisestä

MliDno-2018-1739

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristön kannalta jätekeräyksen tarkoituksenmukainen organisoiminen on ensiarvoisen tärkeää. Anttolan alueelta on erittäin hankala toimittaa ongelmajätteet Metsä-Sairila Oy:n jätekeskukselle tai -asemille. Moni asukas on iäkäs, eikä omista autoa, joten jätteitä saattaa kertyä sopimattomiin paikkoihin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää Metsä-Sairila Oy:lle ongelmajätteiden keräyksen järjestämistä Anttolassa esimerkiksi kerran kuukaudessa. Vastaavanlaiset ongelmajätteiden keräysjärjestelyt ovat Ristiinassa, Suomenniemellä ja Haukivuorella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsä-Sairila Oy/Jonne Gråsten

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.