Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Esitys Pitkälahdentien ja Kokkosenlahdentien kunnostamisesta

MliDno-2018-1737

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Pitkälahdentien ja Kokkosenlahdentien alkupäät ovat erittäin huonokuntoiset. Molemmilla teillä liikkuu paljon koululaisia ja muita jalankulkijoita. Teillä on myös raskasta liikennettä, ja pintakorjauksista huolimatta teille on muodostunut vaarallisia raiteita ja syviä uria. Teillä kulkijoiden turvallisuuden vuoksi teiden kunto tulisi tarkistaa ja korjata tiealueet perusteellisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää Etelä-Savon ELY-keskukselle Pitkälahdentien ja Kokkosenlahdentien perusparantamista.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi esitetään, että Pitkälahdentien alkuun laitettaisiin 40km/h rajoitus.

Tiedoksi

Etelä-Savon ELY-keskus/liikenteen asiakaspalvelukeskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.