Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Esitys Anttolan tenniskentän kunnostamiseksi

MliDno-2018-1738

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolanhovin kylpylähotellin läheisyydessä on Mikkelin kaupungin maa-alueella tenniskenttä, joka on päässyt hoitamattomana huonokuntoiseksi. Kentällä on Anttolassa käyttäjiä, ja sen vuoksi kentän kunnostaminen on tarpeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää, että Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut kunnostaa tenniskentän asianmukaiseen käyttökuntoon sekä ottaa tehtäväkseen kentän huollon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisopalvelut/Antti Mattila

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.