Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Aluejohtokuntien strategiset hankkeet vuonna 2019/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2018-1735

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustellaan vuoden 2019 strategisista hankkeista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää vuoden 2019 strategiseksi hankkeeksi laavun rakentamista Hallavuoren ulkoilualueen reitin varrelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisopalvelut/Antti Mattila, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.