Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.9.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 66 Anttolan aluejohtokunnan opastehankinnat

MliDno-2019-709

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolaan on suunniteltu erilaisia opasteita. Käydään kokouksessa läpi opasteiden tilanne ja päätetään mahdollisesta hankinnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää opastehankinnoista.