Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkistus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona 1.3.2017 ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Anttola-talolla torstaina 2.3.2017 klo 12.00 - 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helena Kukko ja Tapani Korhonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Korhonen ja Ilpo Pylkkänen. Muilta osin hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.