Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen, Anttolan aluejohtokunnan lausunto

MliDno-2016-2031

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin rakennusvalvonta pyytää lausuntoanne kaupungin rakennusjärjestyksen uusimisesta 27.2.2016 mennessä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt rakennusjärjestysluonnoksen lähetettäväksi lausunnolle kokouksessaan 16.1.2017 § 9.

Rakennusjärjestysluonnos löytyy kaupungin nettisivuilta www.mikkeli.fi ->Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 16.1.2017kokous § 9 tai oheisesta linkistä http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1612017/Mikkelin_kaupungin_rakennusjärjestyksen_(3140)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa Mikkelin kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.