Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

  1. Kaupunginhallitus 16.1.2017 § 4. Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta Anttolan aluejohtokunnan 20.12.2016 tekemiin päätöksiin.
  2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2016.
  3. Kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 2/2017, 6.2.2017 § 45, Anttolan Vanhan Hovin myyminen.
  4. Anttolan Sanomat/ Pertti Eerikäisen kiitokset menneestä yhteistyöstä aluejohtokunnan kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.