Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Asukkaiden kuulemistilaisuus, Anttolan aluejohtokuntaan valittavaksi esitettävistä jäsenistä kaudelle 2017-2020

MliDno-2017-188

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnat ja kylien neuvottelukunta jatkavat nykyisellä kokoonpanolla 31.5.2017 asti. Uusi valtuusto valitsee 12.6.2017 uudet aluejohtokunnat alueita kuultuaan ja samalla kylien neuvottelukunnan toiminta lakkaa. Aluejohtokunnat sekä kylien neuvottelukunnat valmistelevat kukin nykyiselle toiminta-alueelleen vähintään yhden yleisen alueen asukkaiden kuulemistilaisuuden, jonka pohjalta alue esittää 15.5. mennessä kaupunginhallitukselle alueittain aluejohtokuntiin valittavaksi esitettävät jäsenet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta esittää, että asukkaiden kuulemistilaisuus pidetään viikolla 15 tiistaina 11.4.2017 ja aluejohtokunta kokoontuu tiistaina 25.4.2017. Tilaisuudesta tiedotetaan Anttolan Sanomissa ja Anttolan kotisivulla.

Päätös

Aluejohtokunta päätti, että yleisötilaisuus pidetään 18.4.2017 klo 18.00. Ilmoitus julkaistaan Anttolan Sanomissa, kun on saatu vahvistus ilmestymispäivästä. Kaupunkilehdessä aluejohtokuntien yhteinen ilmoitus viikolla 14 ja Länsi-Savon menovinkeissä ko. viikolla. Aluejohtokunta järjestää tilaisuudessa kahvitarjoilun klo 17.30. Paikka on Anttola-talo, yhtenäiskoulun ruokala. Aluejohtokunnan huhtikuun kokous on 25.4.2017.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.