Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Kiljunen, matti.kiljunen@user.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lotta Leinonen ja Timo Parkkinen. 

Päätös

Päytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Parkkinen ja Sirpa Kauppi. Muilta osin hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.