Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Muut asiat

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät. 

Päätös

  1. Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja Maija-Liisa Paananen on hakenut eroa Anttolan aluejohtokunnasta. Anttolan aluejohtokunta ehdotti uudeksi Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtajaksi Teresa Gestraniusta. 
  2. Aluejohtokunnalle on tullut tietoon mahdollisesti vapautuvia tiloja mikä saattaisi soveltua päiväkodin käyttöön.
  3. Keskusteltiin InfoTv:n hankinnan tämän hetkisestä tilanteesta. Teresa Gestranius on yhteydessä Kimmo Kokkoon ja häneltä toivotaan vastausta seuraavaan kokoukseen 18.2.2019 mennessä.

Tiedoksi

kaupunginvaltuusto, tilapalvelut/Jarkko Hyttinen, varhaiskasvatus- ja perusopetus/Seija Manninen, Pirjo Vartiainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.