Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Mikkelintien alun liikenne, turvattomuus/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2019-228

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on saanut paikalliselta asukkaalta ja lapsen vanhemmalta kirjelmän, jossa asukas pyytää toimenpiteitä Anttolassa sijaitsevan Mikkelintien alun turvallisuuden parantamiseksi.

Mikkelintien alueella kulkee paljon lapsia sekä muita asukkaita. Tiellä on kuitenkin nopeat ajonopeudet, mikä luo turvattomuutta. Tielle toivottaisiinkin hidasteita. Kirjelmän kirjoittaja esittää, että tarvittaviin toimiin ryhdyttäisiin Mikkelintien alueen turvallisuuden parantamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Kiljunen, matti.kiljunen@user.fi

Anttolan aluejohtokunta laatii kaupunkiympäristölautakunnalle aloitteen tarvittavien toimenpiteiden aloittamisesta Mikkelintien alun turvallisuuden parantamiseksi.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Mikkelintien alkupäähän järjestettäisiin hidasteita, suojateitä sekä nopeusnäyttö turvallisuuden parantamiseksi.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta/Jouni Riihelä, Eija Yli-Halkola

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.