Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Anttolan yhtenäiskoulun linja-autopysäkin sijainti ja viereisen suojatien turvallisuus

MliDno-2019-229

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on saanut paikalliselta asukkaalta ja lapsen vanhemmalta kirjelmän, jossa asukas pyytää toimenpiteitä Anttolan yhtenäiskoulun lähellä olevan linja-autopysäkin alueen turvallisuuden parantamiseksi.

Anttolan yhtenäiskoulun lähin linja-autopysäkki sijaitsee Mikkelintien varressa. Suoraan linja-autopysäkin toiselle puolelle jää suojatie, joka jää linja-auton taakse piiloon linja-auton ollessa pysähtyneenä pysäkille. Suojatie sijaitsee lisäksi pimeässä paikassa tien sisäkaarteessa. Monien Anttolan yhtenäiskouluun kulkevien lasten ja nuorten koulumatka kulkee tämän Mikkelintien ylittävän suojatien kautta.  

Anttolan aluejohtokunnan vastaanottaman kirjelmän mukaan alueen asukkaat kokevat pysäkin turvattomaksi ja tilanteeseen toivotaan parannusta. Kirjelmän kirjoittaja esittää, että tarvittaviin toimiin ryhdyttäisiin Anttolan yhtenäiskoulun läheisyydessä sijaitsevan suojatien ja linja-autopysäkin turvallisuuden parantamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Kiljunen, matti.kiljunen@user.fi

Anttolan aluejohtokunta laatii kaupunkiympäristölautakunnalle aloitteen tarvittavien toimenpiteiden aloittamisesta Mikkelintiellä, Anttolan yhtenäiskoulun lähellä sijaitsevan linja-autopysäkin ja suojatien turvallisuuden parantamiseksi.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle koulubussireitin kulkemista Taipaleentien kautta. 

Samalla esitetään, että tässä kokouksessa käsitellyt pykälät (5 ja 7) käsitellään kokonaisuutena koko Mikkelintien turvallisuuden kanssa. 

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta/Jouni Riihelä, Eija Yli-Halkola

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.