Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2019 kokouspäivät

MliDno-2017-1862

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta sopii vuoden 2019 kokouspäivät, paikat ja valmistelutyöryhmien alustavat kokousajat. Kokouspäiviä päätettäessä on hyvä huomioida ja välttää mahdolliset päällekkäisyydet hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokousaikataulun kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Kiljunen, matti.kiljunen@user.fi

Anttolan aluejohtokunta päättää vuoden 2019 kokouspäivät, paikat ja valmistelutyöryhmien alustavat kokousajat.

Päätös

Suunnittelukokoukset, klo 17.30 (paikka tarkentuu myöhemmin):

  • 7.2.2019
  • 7.3.2019
  • 9.5.2019

Varsinaiset kokoukset, Anttola-talo klo 17.30:

  • 18.2.2019
  • 18.3.2019
  • 20.5.2019

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.