Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Anttolan aluejohtokunnan vastaus lausuntopyyntöön: Luonterin rantayleiskaavan muutos / Kaarnalahti (tila Kotakallio ja osa tilasta Kärenniemi)

MliDno-2018-1654

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 17.2.2018 alustavasti Luonterin rantayleiskaavan muutosehdotuksen (Kaarnalahti) koskien tilaa Kotalahti 491-487-3-177 ja osaa tilasta Kärenniemi 491-487-3-170, asettanut sen julkisesti nähtäville ja pyytänyt siitä lausuntoa rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Anttolan aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Kiljunen, matti.kiljunen@user.fi

Anttolan aluejohtokunta laatii kokouksessa lausunnon Luonterin rantayleiskaavan muutoksesta koskien Kaarnalahtea (tila Kotakallio ja osa tilasta Kärenniemi).

Päätös

Anttolan aluejohtokunnalla ei ole asiaan huomauttamista.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, Jari Ahonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.