Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Viestinnän ja matkailun kehittäminen liitoskuntien alueilla

MliDno-2019-1255

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkiin kuuluu myös entiset liitoskunnat (Haukivuori, Ristiina, Otava, Suomenniemi sekä Anttola). Näitä alueita pitäisi tasavertaisesti markkinoida kaikissa kaupungin markkinointimateriaaleissa sekä messuilla - tuoda alueiden vahvuuksia ja mahdollisuuksia esille esimerkiksi (maaseutumaisuus/kyläyhteisö, koulut ja palvelut, luonto, etäisyydet jne). Myös kaupungin on huolehdittava, että myös entisten liitoskuntien palvelut ja toiminnat on ajankohtaisesti päivitetty kaupungin www-sivuille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungin viestinnälle sekä Mikkelin matkailulle, että entisiä liitoskuntia markkinoidaan tasavertaisesti markkinointimateriaaleissa sekä messuilla. Esitetään myös, että aluejohtokunnilta kysyttäisiin markkinointimateriaalia laadittaessa, että mitä alueista haluttaisiin nostaa esille. Markkinointimateriaalien vedokset näytettäisiin aluejohtokunnille hyvissä ajoin. Myös kaupungin www-sivuille on kaupungin huolehdittava kaikki tiedot ajankohtaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksessa poistettiin esittelytekstissä liitoskunnissa virheellisesti mainittu Otava.  

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta kutsuu Mikkelin kaupungin viestintäpäällikön ja Miksei Oy:n matkailujohtajan keskustelemaan ajankohtaisista viestinnän asioista liitoskuntien alueilla. Myös muiden aluejohtokuntien edustajat ovat tervetulleita. Ajankohtaisena asiana on asukashankinnan lisäksi erityisesti matkailumahdollisuuksien markkinointi.

Teemoina tapaamisessa:

 • viestinnän yhdenvertaistaminen liitoskuntien alueilla tasalvertaiseksi keskustataajaman markkinoinnin kanssa
 • luontomatkailun keskuksen markkinointi
 • brändi-ilmeen hyödyntäminen persoonallisesti liitoskunnissa
 • verkkosivujen ajantasaisuus
 • tonttimarkkinointi
 • alueiden uniikkien ominaisuuksien etsiminen ja niiden esille nostaminen viestinnässä

Keskustelusta tehdään erillinen muistio, joka jaetaan jälkikäteen osallistujille.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Viestintäkeskustelu pidettiin ennen kokouksen alkua. Keskustelussa nousivat esille muun muassa seuraavat:

 • tiedon välittäminen puolin ja toisin
  • aluejohtokunnat ja muut toimijat informoivat uutiskynnyksen ylittävistä jutuista viestintätiimiä
  • viestintä kertoo ajoissa valmistumista markkinointimateriaaleista ja huomioi myös aluekeskukset
  • mahdolliset uudet kanavat tiedon välittämiseen (kuten MSM ry:n Facebook-ryhmä)
 • monet monimutkaiset viestintäkanavat ja niiden omat vaatimuksensa
  • tehdään kullekin alueelle oma geneerinen kuva, jonka voi lisätä aina kanavaan, jos omaa kuvamateriaalia ei ole
 • tarve onnistumistarinoille
  • aluejohtokunnat etsivät mahdollisia omien kokemuksien kertojia alueilta
  • etätyöntekijöitä alueille?
 • lakkauttamisten ja palvelujen vähentämisen sijaan tulisi keskittyä aktiiviseen markkinointiin, jotta uusia veronmaksajia saadaan
 • alueiden kuulumisten kertominen viestintätiimille tapaamisen merkeissä
 • verkkosivut ja saavutettavuusdirektiivi


Viestintäpäällikkö Heidi Hänninen selosti asiaa.

Tiedoksi

viestintäpäällikkö, Haukivuoren aluejohtokunta, Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, Ristiinan aluejohtokunta, Suomenniemen aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.