Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Uuden koulun avajaiset (lisäpykälä)

MliDno-2018-1976

Valmistelija

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Kuvaus

"Anttolan koulu toteutetaan vuokrakohteena, jossa kaupunki vuokraa tilat Suomen Hoivatiloilta.

Uusi koulu on  kooltaan 1730 m² ja siihen sijoittuvat opetustilojen lisäksi myös esiopetuksen tilat. Vuokrattava koulu koostuu valmiista tilaelementeistä, jotka rakennetaan kuivissa tiloissa tehtaalla Raahessa. Elementtien toimitus Anttolaan tapahtuu syksyllä 2019.

Koulun energialuokka on A ja se täyttää pysyvälle rakennukselle asetetut määräykset.

Anttolan koulu toimii jatkossa myös Anttola-talolla. Koulun teknisentyön tilat ovat jo valmiina ja koulun tontille on tulossa erillishankkeena liikuntasali.

Tarjouspyynnön mukaan tilojen tulee olla valmiit viimeistään kesällä 2020. Suomen Hoivatilat Oy on ilmoittanut, että tilat voisivat olla valmiit jo vuodenvaihteessa 2019/2020. Koulun suunnitelmiin on mahdollista tutustua Anttolan kirjastossa." (https://www.mikkeli.fi/sisalto/tietoja-mikkelista/hankkeet-ja-projektit/tilahankkeet, 22.10.2019)

Aluejohtokunnan tulee edustaa uuden koulun avajaisissa tammikuussa 2020. Selvitetään, voidaanko tukea avajaisia esimerkiksi yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta tutkii mahdollisuutta tukea uuden koulun avajaisia esimerkiksi kumppanuuden muodossa tai yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa.

Anttolan aluejohtokunta esittää tilapalveluille, että harjakaiset tai muu esittelytilaisuus pidetään myös paikallisille yhdistyksille, jotta he pääsevät tutustumaan uusiin tiloihin.

Tiedoksi

viestintä, kulttuuripalvelut, Anttolan yhtenäiskoulun neuvottelukunta, tilapalvelut, Anttolan yhtenäiskoulun rehtori

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.