Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  •  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat:

  • Keskusteltiin salibändykaukalon laidoista, jotka olisi hyvä hankkia uudelle Anttolan koululle. Selvitetään asiaa seuraavaan kokoukseen.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.