Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Muut asiat/Kokousajankohdan muutos

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät. 

Päätös

Anttolan aluejohtokunnan seuraava kokous pidetään 11.11.2019 klo 17:30 aikaisemmasta ajankohtatiedosta poiketen.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.