Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Muut asiat

Valmistelija

 • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

 1. Anttolan yhtenäiskoululle ikäihmisille rakennettavat kuntoiluvälineet suunnitelman mukaisesti laitettava tämän syksyn aikana.
   
 2. Kaukalon ja urheilukentän kunto rappeutunut ja alueesta tehty jätteiden ja poistettavan kaluston kaatopaikka.
   
 3. Anttolan flyygelin tuleva sijoituspaikka ja sen kunnostus.
   
 4. Koirapuiston rakentaminen Anttolaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

 1. Selvitetään liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattilalta hankinnan toteutusaikataulu.
   
 2. Olli Lahti selvittää liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattilan kanssa, mihin toimenpiteisiin ja missä aikataulussa tilanne korjataan.
   
 3. Katriina Noponen selvittää flyygelin sijoituspaikan ja asiantuntijalta pyydetään flyygelin kunnostuksesta kustannusarvio.
   
 4. Ennen hankkeen aloittamista selvitetään koirapuiston tuleva paikka Anttolan taajamasta. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.