Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Ennen kokousta yhteisneuvottelu aluejohtokunnan, kouluneuvoston puheenjohtaja Petri Laitisen sekä valtuutettujen Paavo Barckin ja Taina Harmoisen kanssa. Aiheena Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmaongelma.

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.