Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

  1. Kaupunginhallitus 15.8.2016 § 272 ja 5.9.2016 § 311
    Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta Anttolan aluejohtokunnan 14.6.2016 ja 16.8.2016 tekemiin päätöksiin.
  2. Talousarvion toteutuminen 13.9.2016.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.