Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Anttolan aluejohtokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

MliDno-2016-1970

Valmistelija

 • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2017 talousarviosta tulee antaa esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen –valtuustolle 25.9.2016 mennessä. Liitteenä talousarviopohja vuodelle 2017 ja toteutuma 14.9.2016 mennessä.

Vuoden 2017 investointi- ja peruskunnostuskohteista Anttolan alueella neuvoteltiin kaupungin teknisen toimen johdon kanssa 7.4.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

1. Anttolan aluejohtokunta esittää valtuustolle talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 vuoden 2016 määrärahaperusteilla. Liitteenä ehdotus. 

2. Anttolan alueen investointi- ja peruskorjaushankkeet vuodelle 2017 ovat seuraavat:

 1. Tonttitarjonnan päivittäminen ja uusien tonttien hankkiminen. Rannoille tiiviimpää rakentamista rakennusjärjestystä muuttamalla.
 2. Kiireellisenä asiana on päivittää Anttolan asemakaava siten, että sieltä poistetaan kanavamerkintä. Maakuntakaavasta tulee ensin poistaa merkintä ja sen jälkeen voidaan tehdä muutokset asemakaavaan. Lakeistenrannan aluetta kaavoitetaan uudelleen (päivittäminen).
 3. Anttolan yhtenäiskoulun sisäilman kunnostus tulee saada valmiiksi 2017.
 4. Anttolaan yhteiset sisäliikuntatilat Anttolan yhtenäiskoulun korjauksen ajaksi
 5. Sataman venelaiturille invapaikkojen rakentaminen.
 6. Opasteviitoitus kantatie 62:lta Anttolaan paranee satamaviitoituksen avulla.
 7. Anttolan satamaan rakennetaan suihkutila ja siihen liittyen viemäröintiä.

Päätös

1. Hyväksyttiin.

2. Hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla;

Anttolan investointi- ja peruskorjaushankkeet vuodelle 2017-2018

 1. Uuden yhtenäiskoulun rakentaminen.
 2. Uuden sisäliikuntatilan rakentaminen.
 3. Tonttitarjonnan päivittäminen ja uusien tonttien hankkiminen. Rannoille tiiviimpää rakentamista rakennusjärjestystä muuttamalla.
 4. Kiireellisenä asiana on päivittää Anttolan asemakaava siten, että sieltä poistetaan kanavamerkintä. Maakuntakaavasta tulee ensin poistaa merkintä ja sen jälkeen voidaan tehdä muutokset asemakaavaan. Lakeistenrannan aluetta kaavoitetaan uudelleen (päivittäminen).
 5. Kevyen liikenteen rakentaminen ja valaistus kantatien 62:lle Pajatien risteyksestä Anttolan taajamatien risteykseen.
 6. Kantatielle 62:lle Pajatien ja Anttolan taajamatien risteyksen välille 60 km/h nopeusrajoitus. Samoin Väänäläntien risteysalueelle.
 7. Sataman venelaiturille invapaikkojen rakentaminen.
 8. Opasteviitoitus kantatie 62:lta Anttolaan paranee satamaviitoituksen avulla.
 9. Anttolan sataman suihku- ja wc-tila julkiseen käyttöön korvausta vastaan.
 10. Vitjasenlahden laiturin kunnostaminen.

 

Tiedoksi

talouspalvelut, tekninen toimi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.