Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkistus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona 28.12.2016 ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Anttola-talolla torstaina 29.12.2016 klo 12.00 - 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tapani Korhonen ja Titta Korpikallio.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Kauppi ja Ilpo Pylkkänen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.