Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat

 1. Talousarvion toteutuma 12.12.2016
 2. Joulun avaustapahtumassa 8.12.2016 oli läsnä lähes 150 osallistujaa.
 3. Aluejohtokuntien puheenjohtajien ja teknisen johtajan välinen keskustelutilaisuus 18.11.2016
 4. Mikkelin uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen.
 5. Hallituksen esitys laajakaista rakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta.
 6. Mikkelin kaupungin ikärakenne v. 2015.
 7. Kaupunginhallitus 12.12.2016 § 445. Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta Anttolan aluejohtokunnan 15.11.2016 tekemiin päätöksiin.
 8. Pajatien kevyen liikenteen väylä ei ole talvikunnossapidossa mukana, koska sen kunnostus on vielä kesken.
 9. Anttolan palvelukeskuksen joulutapahtumassa oli n. 100 osallistujaa.
 10. Terveysaseman palvelut tämän hetken tiedon mukaan jatkuvat ensi vuonna tämän hetkisellä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.