Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Anttolan aluejohtokunnan kokousajat vuonna 2017

MliDno-2016-2476

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin luottamustoimielinten kokousajat olivat vuonna 2016 seuraavat; maanantai oli ja on yleensä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouspäivä, lautakunnista tekninen lautakunta kokoontui tiistaisin, kulttuuri, nuoriso- ja liikunta-, sosiaali- ja terveyslautakunnat keskiviikkoisin, torstaisin kokoontui maaseutulautakunta ja kasvatus- ja opetuslautakunta. Rakennuslautakunta kokoontui tarpeen mukaan. Vuoden 2017 kokousajankohdat ovat vielä vahvistamatta.

Vuonna 2016 aluejohtokunta kokoontui pääsääntöisesti kuukauden kolmas tiistai Anttola-talolla, ellei asiasta ole toisin sovittu. Vuodelle 2017 aluejohtokunnan tulisi päättää kokousajat 31.5.2017 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Vuonna 2017 aluejohtokunnan kokoukset pidetään kuukauden kolmantena tiistaina. Kokouspäivät olisivat 31.5.2017 saakka seuraavat; 17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5. Loppuvuoden kokousajat vahvistetaan erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

aluejohtokunnan jäsenet

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.