Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Tiedoksi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Kaupunginhallitus 21.9.2015 § 286 ja kaupunginhallitus 12.10.2015 § 319
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta Anttolan aluejohtokunnan 18.8.2015 ja 22.9.2015 tekemiin päätöksiin.

2. Talousarviototeutuma 14.10.2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.