Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Anttola-talolla torstaina 29.10.2015 klo 12.00 - 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Katriina Noposta ja Suvi Salonrantaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katriina Noponen ja Tapani Korhonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.