Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Lausunnot teknisen lautakunnan talousarvioesityksestä 2016

MliDno-2015-2080

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen ja investointiohjelman vuodelle 2016 29.9.2015 pykälässä § 138. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto kaupunginhallitukselle 15.10.2015 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

1. Palvelukeskuksen laajennushanke tulee palauttaa alkuperäisen rakennusaikataulun mukaisesti vuodelle 2016.

2. Anttolan aluejohtokunta esittää, että Anttolan yhtenäiskoulun ja päiväkodin tilat tulee saattaa siihen kuntoon, että oppilaiden ja henkilökunnan terveys ei vaarannu. Tämä tulee huomioida vuoden 2016 määrärahoissa.

3. Anttolan asemakaavan uudelleen päivittäminen tulee toteuttaa vuoden 2016 kuluessa.

4. Pajatien peruskorjaus vuonna 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.