Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Lausunnot sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan talousarvioehdotuksesta vuodelle 2016

MliDno-2015-2092

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta toteaa, että Anttolassa tulee turvata lääläripalvelut tulevaisuudessa, mistä aluejohtokunta on kirjelmöinyt aiemmin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakuntaa 2.6.2014.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on käsitellyt Mikkelin yksikön talousarvioesityksen 7.10.2015 vuodelle 2016 pykälässä 84. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 20.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Anttolan aluejohtokunnalla ei ole muuta huomautettavaa sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan talousarvioehdotuksesta vuodelle 2016.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja muutti ehdotustaan seuraavaan muotoon:

Anttolan aluejohtokunta toteaa, että hammashoidon yksikön lakkauttaminen Anttolassa ja sen korvaaminen osittain siirrettävällä hammashoitokoneella on siltä osin oikea toimenpide, mutta toisena vaihtoehtona olisi perusteltua selvittää nykyisten hammashoitotilojen vuokraaminen yksityisille hammaslääkäripalveluille.

Päätös

Hammashoidon esitettyjä supistuksia emme hyväksy, koska toimenpiteen kustannusvaikutus on erittäin pieni (alle 15 000 e). Eikä se poistu kaupungin konserninkustannuksista. Se jää tilakeskuksen rasitteeksi. Muistutettakoon sitä, että Anttolan hammashoidon tilat ovat laadullisesti hyvät ja palvelevat  nykytarpeita vastaavaa hammashoitoa. Olisiko parempi miettiä tilojen käyttöä laajemminkin hammashoidon kokonaistilanteessa Mikkelin kaupungin alueella. (Parkkila, Heinälahti, Hurissalo)

Aluejohtokunta toteaa, että huono lääkäritilanne vaikeuttaa kaikkien anttolalaisten terveyspalveluja, mm. tehostetun ja tuetun palveluasumisen toimintaa. Lääkäriin ei saada aikoja kuin minimaalisesti ja kotihoidossa on ongelmana se, että lääkärin arviota tarvitaan usein pikaisestikin ja lääkäriä ei ole aina saatavilla.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.