Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Lausunnot sivistystoimen talousarvioesityksestä 2016

MliDno-2015-2039

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen vuodelle 2016 24.9.2015 § 46. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen vuodelle 2016 23.9.2015 § 59. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 15.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

1. Anttolassa on järjestetty allasjumppaa  Anttolanhovissa. Mikkelin kaupungin liikuntatoimi on tukenut allasjumppia kolmen ryhmän verran siten, että ohjausmaksu on tullut kaupungilta ja osallistujat ovat maksaneet Anttolanhoville allas- sekä saunamaksun.
 


Allasjumpat ovat olleet niin suosittuja, että Anttolassa toimivat Eläkeliiton sekä Eläkkeensaajien paikallisyhdistykset ovat  järjestäneet yhteistyössä seitsemän vuoden ajan näiden edellä mainittujen kolmen ryhmän lisäksi neljä ryhmää ikäihmisille. Näiden ryhmien osallistujilta on peritty sama maksu kuin kaupungin tukemien ryhmien osallistujilta ja ohjaajamaksuista on vastannut edellä mainittujen yhdistyksien lisäksi viime vuosina Anttolan Aluejohtokunta.Nyt Anttolan Aluejohtokunta katsookin, että Mikkelin liikuntatoimen tulee osallistua tasapuolisesti näiden kaikkien ryhmien ohjaajamaksujen tukemiseen. Tänä syksynä Anttolan Aluejohtokunta ei enää taloudellisen tilanteen vuoksi voinut  sitoutua tuleviin kustannuksiin ja  jouduttiin luopumaan yhdestä ryhmästä. Kaikki halukkaat eivät päässeet allasjumppaan ja kolmen ryhmän osallistujat maksavat jumpasta enemmän, kuin kaupungin tukemien ryhmien osallistujat.Anttola on vanhusvoittoinen asukasrakenteeltaan ja allasjumppiin osallistujissa on paljon kyliltä useiden kilometrien päästä tulevia osallistujia. Allasjumppa on harrastusmuoto, mikä tukee ennaltaehkäisevää terveyttä edistävää työtä. Unohtamatta sosiaalista kokoontumisen merkitystä.Anttolan Aluejohtokunta lausuukin kulttuuri-, nuoriso - ja liikuntalautakunnan talousarvioesityksen yhteydessä, että kaupungin liikuntatoimi osallistuu allasjumppien ohjaajamaksuihin neljän lisäryhmän verran, kolmen jo olemassa olevan ryhmän lisäksi. Allasjumpissa on ollut 15-17 osallistujaa ryhmää kohden. Ryhmät ovat kokoontuneet 13-14 kertaa kaudessaan (2 kautta syys- ja kevät). Ohjaajamaksu on 50 € kerta. Neljän ryhmän kustannus on kaudessa keskimäärin 2700 euro. Aluejohtokunnan korvaama kustannus em. neljän ryhmän osalta on ollut kaudessa keskimäärin 2300 euroa.

 

2. Anttolan yhtenäiskoulun alueelle suunnitellun skeittirampin pohjan asfaltointi tulee tehdä valmiiksi vuoden 2016 aikana. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kasvatus- ja opetuslautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.