Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Lausunnot rakennuslautakunnan talousarvioesityksestä 2016

MliDno-2015-2010

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennuslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen vuodelle 2016 24.9.2015 pykälässä 46. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 15.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunnalla ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa rakennuslautakunnan talousarvioehdotuksesta vuodelle 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, rakennuslautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.