Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Lausunnot maaseutu- ja tielautakunnan talousarvioesitykseen 2016

MliDno-2015-2113

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maaseutu- ja tielautakunta on kokouksessaan 1.10.2015 § 101 käsitellyt talousarvioehdotusta 2016 ja pyytänyt ehdotuksesta lausunnon myös aluejohtokunnilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioehdotukseen vuodelle 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, maaseutu- ja tielautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.