Anttolan aluejohtokunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Ennen kokousta aluejohtokunta kävi tutustumassa Anttolan yhtenäiskoulun sisätilojen korjaukseen.
Asiasta olivat kertomassa kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, rakennuttajainsinööri Jari Miettinen ja Anttolan yhtenäiskoulun rehtori Susanna Savander.

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.