Anttolan aluejohtokunta, kokous 19.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tiedoksi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Kaupunginhallitus 14.12.2015 § 399
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta Anttolan aluejohtokunnan 17.11.2015 tekemiin päätöksiin.

2. Talousarvion toteutuma 31.12.2015.

3. Ilpo Pylkkänen antoi tilanneselvityksen Anttolan yhtenäiskoulun peruskorjaustilanteesta.

4. Anttolassa on valmistunut esite Satamasi Saimaalla ja mukana on 51 yritystä/yrittäjää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.