Anttolan aluejohtokunta, kokous 19.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Anttola-talolla torstaina 28.01.2016 klo 12.00 - 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Suvi Salonranta ja Tapani Korhonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Titta Korpikallio ja Tapani Korhonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.