Anttolan aluejohtokunta, kokous 19.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Muut asiat

Kuvaus

1. Tapani Korhonen esitti, että Anttolan asemakaava tulee päivittää tämän vuoden kuluessa ja alueella olevat keskeneräiset rakennukset tulisi rakentaa valmiiksi.

2. Mikkelin kaupungin aluejohtokunnat pitäisivät yhteisseminaarin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

1. Saatetaan asia tiedoksi Mikkelin kaupungin kaavoituspäällikölle.

2. Anttolan aluejohtokunta kutsuu muut aluejohtokunnat Anttolaan yhteisseminaariin. Ajankohta on alustavasti la 20.2.2016 klo 10.00-16.00 ja paikka Anttolanhovi. Tapahtuman ajankohta, osallistuminen ja muut valmistelevat toimenpiteet varmistetaan 28.1.2016 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.