Anttolan aluejohtokunta, kokous 19.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Edustajan nimeäminen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluverkkopäivitystyöryhmään

MliDno-2015-1870

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluverkkopäivitystyöryhmään.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää aluejohtokuntia, teknistä toimea, henkilöstöjärjestöjä ja nuorisovaltuustoa nimittämään omat edustajansa työryhmään.

Päätös

Keskustelun aikana Hannu Toivonen esitti työryhmään valittavaksi Juha Vuoren, Kati Kähkönen esitti valittavaksi Veli Liikasen ja Petri Pekonen esitti valittavaksi Marja Kaupin.

Puheenjohtaja totesi, että edustaja nimetään kättennostoäänestyksellä, siten, että eninten ääniä saanut valitaan kaupunginhallituksen edustajaksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluverkkopäivitystyöryhmään.

Äänestyksessä Juha Vuorelle annettiin 6 ääntä (Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Hannu Toivonen, Seija Kuikka, Sari Teittinen), Veli Liikaselle annettiin 5 ääntä (Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen, Kati Kähkönen, Vesa  Himanen, Veli Liikanen) ja Marja Kaupille annettiin 2 ääntä (Jaakko Väänänen, Petri Pekonen).

Puheenjohtaja totesi, että edustajaksi nimettiin Juha Vuori ja hänen varalle Veli Liikanen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että palveluverkkopäivityksen on oltava valmis helmikuun 2016 loppuun mennessä.

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta nimeää edustajan työryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta nimeää edustajaksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palveluverkkotyöryhmään Ilpo Pylkkäsen ja varalle Tiina Leinosen.

Päätös

Aluejohtokunta nimesi edustajaksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palveluverkkotyöryhmään  Tiina Leinosen ja varalle Ilpo Pylkkäsen.

Tiedoksi

Kulttuuri,- liikunta- ja nuorisolautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.