Anttolan aluejohtokunta, kokous 19.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Anttolan aluejohtokunnan käyttösuunnitelma 2016

MliDno-2016-130

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Mikkelin kaupungin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.11.2015 talousarvion vuodelle 2016 (§ 104). Tulosalueiden eri lautakunnat ja tulosyksiköt vahvistavat määrärahojen käytön omissa käyttösuunnitelmissaan vuodelle 2016.

Anttolan aluejohtokunnan määrärahan käyttö kohdistetaan seuraavasti:
 

Määrärahojen kohdentaminen vuonna 2016

Kokouspalkkiot ym.                                17 540 e
Palvelukset                                                4 600  "  
Tarvikkeet                                                     200  "  
Avustukset                                              17 000  " 
Sisäiset kulut                                               900  " 
Muut kulut                                                5 000 " 
Tulot                                                            -500 " 
Yhteensä                                                44 740 e

PAINOPISTEALUEET;

Mikkelin kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan 2015-2017 perustuen Anttolan aluejohtokunta painottaa edelleen toiminnassaan vuodelle 2016 seuraavia alueita;

 

Aluejohtokunnan rooli ja toiminta Mikkelin kaupungin organisaatiossa

Vuosi 2016 on valtuustokauden viimeinen toimintavuosi. Tulevalla valtuustokaudella aluejohtokuntien toiminta tulee muuttumaan niin organisatorisesti kuin itse toimintavoiltaan. Aluejohtokuntien toimintaan kohdistuvat muutokset ja niiden vaikuttavuus Anttolassa.

 

Anttolassa olevien kaupungin kiinteistöjen korjaus- ja laajennushankkeiden seuranta;  Anttola-talon, Anttolan yhtenäiskoulun koulukiinteistön muutos- ja korjaushankkeen ja Anttolan palvelukeskuksen peruskorjaus- ja muutostyön toteutuksen loppuun saattaminen.

 

 

 

Asukkaille kohdistuvien peruspalvelujen säilyttäminen; 
Anttolassa olemassa olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen ylläpito, liikunta- ja nuorisotoiminnan aktivoimisen tukeminen.  Anttolan alueella olevan teknisen toimen palvelujen riittävän tason ylläpito.
 


Paikallisen yritystoiminnan elinvoimaisuus
Yhteistyön lisääminen paikallisten yrittäjien kanssa, mm. olemalla mukana erilaisissa tapahtumissa.  Tukemalla toimenpiteitä, joilla edesautetaan Anttolan sataman kunnostusta, alueen kaavoitusta, alueen viihtyvyyttä ja markkinointia.  Anttolan asemakaavan päivittämisen loppuun saattaminen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä, että vuoden 2016 oikea tarkistettu käyttömääräraha on 47 000 euroa  (46500 e netto), eikä 44 740 euroa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.