Anttolan aluejohtokunta, kokous 18.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Tiedoksi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat

1) Mikko Laihon kirje.
2) Talousarvion toteutuma 12.8.2015.
3) Savolaisen osakunnan vierailu ja tutustuminen Anttolaan 11.7.2015 oli onnistunut.
4) Luonteri-pyöräily pidettiin 15.8.2015, sää suosi tapahtumaa ja osanottajia oli 326.
5) Ilpo Pylkkänen tiedotti Anttolan yhtenäiskoulun sisäliikuntatilan korjauksen edelleen jatkuvan. Koulun piha-alueella lähiliikuntatilat ovat hyvin otettu käyttöön.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.